MM Praha - Nabídka Omítky akrylátové


Mnichovská akrylátová omítka MRP/P/2, MRP/P/3

MRP/P je připravená zušlechtěná akrylátová modifikovaná pastovitá omítkovina v designu rýhovaná nebo vytahovaná.

Použití:barvy_akryl_silikon2

MRP/P je dekorativní disperzní omítkovina mnichovského typu, určená pro finální úpravu zateplovacích systémů, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů.
Jde o vkusnou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí.
Tato úprava povrchu je hydrofobní a povrch zůstává dlouho čistý.
V případě zašpinění lze omýti tlakovou vodou.

Technická data:
Obsah netěkavých látek: min. 72%
Měrná hmotnost: 1,750 kg/m3
Nasákavost po zaschnutí: 0,01 l/m3
Součinitel tepelné vodivosti: max. 0,7 W/mK
Přídržnost k betonu: min. 1,0 MPa


Podklad pod omítku:

Základ omítky musí být dostatečně pevný. Omítkový podklad musí být bez nečistot, jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a latexových nátěrů. Navazující podomítka se rovnoměrně napenetruje výrobkem naší firmy (penetrační nátěr - koncentrát) ředěný 1 : 5, nebo Penetrolem. K použití nátěru použijeme malířskou štětku nebo fasádní váleček.

Zpracování:

Omítkovinu promícháme vrtulí na vrtačce, s nepříliš vysokými otáčkami v délce trvání cca 0,5 min. takto připravená omítkovina je již připravená k aplikaci. V případě, že se zdá omítka pro aplikaci hustá, je možno ředit nalitím až 0,2 l čisté vody do kbelíku. Potom je ale nutné dolití do každého kbelíku, abychom dosáhli  celistvosti stěny. Omítkovinu nanášíme v tloušťce zrna nerezovým hladítkem. Po částečném zavadnutí se nesmí dále opravovat nebo doškrabovat, neboť může vzniknout matný flek. Aplikujeme při teplotě 10-30°C. při nanášení je nutno chránit stěny před přímým slunečním svitem, mohlo by dojít ke slepotě materiálu.

Zvláštní pokyny:


Přimíchání cizích látek  není dovoleno. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

Dodávky a skladování:

Dodávky se provádějí v kbelících po 25 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě nad 10°C. při dodržení suchého prostředí záruční doba min.12měsíců.

Barevné odstíny:


Základní provedení je ve sněhové bílé barvě. Případné barevné odstíny lze na objednávku dodat dle firemního vzorníku za příplatek.
{phocadownload view=file|id=5|text=Technický list - Omítka akrylátová - MRP/P/2, MRP/P/3 (formát pdf.)|target=s}

Vrchní zatíratelná akrylátová omítka SPP/1, SPP/2, SPP/3

SPP je připravená zušlechtěná akrylátová modifikovaná pastovitá omítkovina v designu štípaného mramoru.

Použití:barvy_akryl_silikon2

SPP je dekorativní disperzní omítkovina zatíraného typu, určená pro finální úpravu zateplovacích systémů, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů.
Jde o vkusnou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí.
Tato úprava povrchu je hydrofobní a povrch zůstává dlouho čistý.
V případě zašpinění lze omýti tlakovou vodou.

Technická data:
Obsah netěkavých látek: min. 72%
Měrná hmotnost: 1,800 kg/m3
Nasákavost po zaschnutí: 0,01 l/m3
Součinitel tepelné vodivosti: max. 0,6 W/mK
Přídržnost k betonu: min. 1,0 MPa


Podklad pod omítku:

Základ omítky musí být dostatečně pevný. Omítkový podklad musí být bez nečistot, jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a latexových nátěrů. Navazující podomítka se rovnoměrně napenetruje výrobkem naší firmy (penetrační nátěr - koncentrát) ředěný 1 : 5, nebo Penetrolem. K použití nátěru použijeme malířskou štětku nebo fasádní váleček.

Zpracování:

Omítkovinu promícháme vrtulí na vrtačce, s nepříliš vysokými otáčkami v délce trvání cca 0,5 min. takto připravená omítkovina je již připravená k aplikaci. V případě, že se zdá omítka pro aplikaci hustá, je možno ředit nalitím až 0,2 l čisté vody do kbelíku. Potom je ale nutné dolití do každého kbelíku, abychom dosáhli  celistvosti stěny. Omítkovinu nanášíme v tloušťce zrna nerezovým hladítkem. Po částečném zavadnutí se nesmí dále opravovat nebo doškrabovat, neboť může vzniknout matný flek. Aplikujeme při teplotě 10-30°C. při nanášení je nutno chránit stěny před přímým slunečním svitem, mohlo by dojít ke slepotě materiálu.

Zvláštní pokyny:

Přimíchání cizích látek  není dovoleno. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

Dodávky a skladování:

Dodávky se provádějí v kbelících po 25 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě nad 10°C. při dodržení suchého prostředí záruční doba min.12měsíců.

Barevné odstíny:

Základní provedení je ve sněhové bílé barvě. Případné barevné odstíny lze na objednávku dodat dle firemního vzorníku za příplatek.
{phocadownload view=file|id=5|text=Technický list - Omítka akrylátová -SPP/1, SPP/2, SPP/3 (formát pdf.)|target=s}