Penetol

Bílá nízkoviskózní profesionální nátěrová hmota s možností plného probarvení
Popis produktu
Bílá nízkoviskózní profesionální nátěrová hmota s možností plného probarvení dle barevného vzorkovníku pod akrilátové omítky a silikátové (šlechtěné) omítky, ředitelné  vodou v poměru max. 20%.
Penetol - nátěr je nehořlavý a nejedovatý, pouze u osob zvláště citlivých se může objevit mírná dráždivost.
Odpařením vody se vytvoří souvislý, lehce hrubozrnný nátěr jako podkladová vrstva pod  akrilátové, nebo silikátové (šlechtěné) omítky.
Nutná teplota pro zpracování je od +5°C do +30°C.
Nátěr je nerozpustný ve vodě, velmi odolný ve vlhkém prostředí a v organických rozpouštědlech bobtná.
Použití:
Pro snížení nasákavosti a sjednocení  podkladové vrstvy pro exteriérové i interiérové použití. Při aplikaci akrilátových a silikátových (šlechtěných) omítek.. Zvlášť vhodné pro použití na stěrkové hmoty zateplovacích systémů s akrylátovými a silikátovými (šlechtěnými) omítkami.
Podklad a zpracování:
Natírané plochy musí být čisté a  suché. Penetol se ředí v poměru dle potřeby (max. 20%) s čistou vodou  a důkladně se promíchá. Vlastní nátěr se provádí malířskou štětkou nebo válečkem. Během nanášení je nutné zpracovávaný materiál neustále promíchávat, aby si udržel stejnou konzistenci. Nezpracovávat při teplotách pod +5°C. Doba schnutí minimálně 3-6 hodin, dle okolní teploty a vlhkosti. Spotřeba po naředění 240-250g/m2. Po ukončení práce je nutno nářadí okamžitě důkladně vyčistit v čisté vodě.
Dodávky a skladování:
Dodávky se provádějí v kbelíkách po 5 nebo 20 kg. Nutno chránit před mrazem a slunečním zářením v teplotě nad 5°C-30°C. Při dodržení tohoto prostředí je záruční doba 12 měsíců.
Upozornění:
Před zahájením aplikace Penetolu je nutno okolní materiály zakrýt fólií nebo jinak chránit před nečištěním. Zákaz cizích příměsí. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Je nutné dodržovat hygienu práce. Nežádoucí potřísnění ihned omýt čistou vodou. Pokožku ošetřit ochranným hydratačním krémem na ruce