Spádový polystyren kašírovaný bitumenovými pásy

Cena zakázky se určí jako součet ceny za m3 spádového polystyrenu
Popis produktu
Cena zakázky se určí jako součet ceny za m3 spádového polystyrenu (viz horní tabulka Spádový polystyren) a příplatku za spadovy kašírování podle typu bitumenového pásu.
Formát: 1000 x 1000 mm