Pěnový polystyren EPS 50 Z

Pěnový polystyren EPS 50 Z je možno použít pro izolace s malými nároky
Popis produktu
Pěnový polystyren EPS 50 Z je možno použít pro izolace s malými nároky na pevnost v tlaku, například vnitřní izolace, jádrové izolace, izolace mezi krokvemi, apod.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/m K
Formát: 1000 x 500 mm
 
Tloušťka mm Obsah balíku m2 Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)
10 25 0,24
20 12,5 0,48
30 8 0,71
40 6 0,95
50 5 1,19
60 4 1,43
80 3 1,9
100 2,5 2,38